Med jevne mellomrom leser jeg i avisene og ser på nyheter om folk som er blitt skuffet over enkelte legers oppførsel og kvalitet, på legevakten, og andre steder, sist nå i dag i Adressa med et innlegg av «Årgang -39» om legevakten på St. Olav. En slik mangel på vanlig folkeskikk og sosial intelligens er trist. Helseministeren bør se på flere kriterier enn dagens fag i videregående skole, ved opptak til legestudiet. Jeg har vært heldig å ha samme fastlege i over 30 år, en lege som etter mitt skjønn, er faglig helt på topp, og med en oppførsel og empati, som er gull verdt. Han har fortalt meg at han måtte dra til utlandet å studere medisin fordi han hadde «bare» fire i matte og historie

Reklamer