Det er ikke noe problem at noen av våre studenter går til gode universiteter og høyskoler i utlandet. Det bidrar til å øke mangfoldet av kandidater og kompetanse i norsk næringsliv, sier Jan I.

Haaland, rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. 

Han deler ikke BI-rektorens bekymring for at internasjonaliseringen kan tømme norske utdannelsesinstitusjoner og norsk næringsliv for gode hoder. 

– Per i dag ser vi ikke en slik tendens hos oss, men det er viktig å følge utviklingen. Den internasjonale konkurransen bidrar til at vi skjerper oss og blir stadig bedre på det vi gjør. Forøvrig er det ikke opplagt at norsk næringsliv går glipp av de gode hodene selv om de skulle velge åstudere i utlandet. Nordmenn flest har jo en tendens til å komme tilbake og jobbe i Norge, sier NHH-rektoren. 

– Hva gjør NHH for å tiltrekke seg, og beholde, de gode hodene? 

– For å være attraktiv for gode norske og internasjonale kandidater er høy kvalitet og god synlighet, for eksempel i internasjonale rangeringer og gjennom gode internasjonale nettverk, viktig. NHH skal tilby en komplett internasjonal pakke til studentene, med blant annet gode utvekslingsavtaler og gradssamarbeid med gode internasjonale handelshøyskoler, sier Haaland.

Reklamer