Det viktigste må være å legge til rette for at de beste hodene får den beste utdannelsen Ð uansett hvor den er. Vi må være åpne for at det finnes veldig mange gode utdannelsesinstitusjoner i verden, og at Norge ikke tilbyr alt.

Jeg har forståelse for at BI ønsker seg et godt miljø med flinke studenter, men da bør man gjøre seg attraktiv heller enn å tilby «bestikkelser» for å holde studentene hjemme, sier Henriette N. Thommessen. 

Hun er president i Ansa, foreningen for norske studenter i utlandet. Hun deler ikke BI-rektor Tom Colbjørnsens bekymring over at Norge tømmes for gode hoder. 

– De aller fleste som studerer i utlandet, kommer hjem igjen og blir en viktig ressurs for norsk næringsliv. 

Thommessen mener man får aller mest ut av utenlandsoppholdet hvis man tar hele graden ved et universitet utenfor Norge. 

– Jo lenger studieopphold «ute», jo bedre. 

Thommessen stiller seg positiv til at BI også sikrer seg de gode, internasjonale hodene gjennom å tilby dem stipend. 

– Men å gå i en klasse med internasjonale studenter er ikke sammenlignbart med å bo i en annen kultur. Å studere i utlandet gir deg en bonusutdannelse i form av ny kulturforståelse, språkkunnskaper og et internasjonalt nettverk.

Reklamer