Studier. En av fire av studentene fra Asker og Bærum velger å studere i utlandet. Aller flest reiser til Storbritannia.
Dette skoleåret studerer 1.565 studenter fra våre kommuner utenlands. Det er langt flere enn på landsbasis, hvor 13 prosent studerer utenfor Norges grenser. Dette er regnet ut fra antall studenter som mottar støtte fra Lånekassen. Studenter som ikke mottar støtte fra Lånekassen, er altså ikke representert.

– Oslo og Asker og Bærum er helt klart overrepresentert når det gjelder å velge studier i utlandet, forteller Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder ved Nifu.

– Bredere utvalg

Vibeke Munthe-Kaas fra Asker har valgt å ta utdanningen i Australia. I Sydney studerer hun media og internasjonale relasjoner. Hun er også leder for studentorganisasjonen ANSA Australia.

– Det er et mye bredere utvalg når du kommer deg ut av lille Norge. Jeg fikk en mer skreddersydd utdanning. Dessuten ville jeg utfordre meg selv, og bevege meg ut av den komfortable sonen man har hjemme, forteller 25-åringen.

– Mange australske universiteter ligger høyt oppe på rankingen over de beste universitetene i verden. Jeg ville perfeksjonere engelsken min, og så var klimaet en bonus.

Munthe-Kaas er ikke overrasket over at mange fra hjemplassen studerer utenfor Norge. – Flertallet av mine venner hjemmefra studerer i utlandet, sier Asker-jenta.

Eventyrlyst

Det er ifølge forsker Wiers-Jenssen flere grunner til at ungdommen herfra er ivrige utenlandsfarere. – De som drar ut har ofte foreldre med høyere utdanning. Utdanningsnivået i Asker og Bærum er høyt, så dette vil gjelde mange. Også størrelsen på lommeboken kan spille inn, forteller hun. – Hvis en ønsker å studere på en skole med studieavgift, kan det bli dyrt selv om man får dekket en del gjennom Lånekassen. I Asker og Bærum har folk relativt god økonomi. En annen årsak kan være at spranget til Oslo eller Trondheim kanskje ikke er stort nok for en fra Asker eller Bærum. Mange studenter forteller nemlig at de valgte å studere i utlandet fordi de er eventyrlystne og vil prøve noe nytt, forteller Jannecke Wiers-Jenssen.

Storbritannia topper

Det er i Storbritannia vi finner aller flest utenlandsstudenter herfra. 334 studerer i Storbritannia og tar hele og 23 personer deler av graden i utdannelsen sin der. – Språket er lett å forholde seg til, og det er geografisk nært. Britiske universiteter er flinke til å markedsføre seg og er opptatt av å rekruttere studenter utenfor EU, fordi de tjener mer på dem, sier Wiers-Jenssen.

De siste ni årene har det i Storbritannia vært en økning på 12 prosent i antall studenter fra våre kommuner.

– Det er lange tradisjoner for å studere der og mange skoler av høy kvalitet. En del av lærestedene koster mer enn man får støtte til av Lånekassen, så det kan være en fordel med god økonomi, forteller forskeren. Flere enn før reiser også til Polen, Ungarn og Tsjekkia.

– I disse landene er det flest medisinstudenter, og noen veterinærstudenter. Disse går på engelskspråklige programmer, hvor de må betale en studieavgift, sier Jannecke Wiers-Jenssen.

Hun forteller at tidligere dro mange nordmenn til Tyskland for å studere medisin.

– Det er et mer tungrodd system for opptak til studiet der. Dessuten vil det være mer krevende for mange med studier på tysk, sier forskeren.

Stadig færre til Australia

Australia har vært en svært populær studieplass, men interessen har dalt de siste årene. I 2002/ 03 tok 281 studenter fra Asker og Bærum helegraden sin i det solfylte landet, mens det i år er 93 personer. Altså en reduksjon på 65 prosent på ni år.

– Tidligere ble hele studie-avgiften

dekket av stipendet, men nå må man dekke mer med lån. Det kan nok avskrekke noen, tror Wiers-Jenssen.

– Innenfor visse bransjer hadde noen utfordringer med å få jobb i Norge etterpå, og sånne rykter sprer seg gjerne. Det finnes mange gode universiteter i Australia, men det var ikke nødvendigvis der nordmenn gikk. De hadde en tendens til å klumpe seg sammen på enkelte universiteter, sier Jannecke Wiers-Jenssen.

Studenter som tar deler av en grad i utlandet, 10 mest populære land

2. australia 5. Kina 6. Frankrike 7. spania 8. danmark 9. singapore 10. Tyskland

Reklamer