- Vi vil gjøre en ny vurdering av om disse studieoppleggene kvalifiserer for støtte, sier underdirektør Solbjørg Sørensen i Lånekassen. Et økende antall norske studenter begynner sin norske høyskoleutdanning med et semester på Bali og andre eksotiske steder. Private firmaer organiserer, mens statlige høyskoler står for eksamen og har det faglige ansvaret.

Siden studiene er i regi av en norsk høyskole, kvalifiserer de også til støtte fra Lånekassen. Men nå viser det seg at flere av undervisningsoppleggene kan være i strid med støtteregelverket. «12 uker – fly, opphold og studier inkludert», reklamerer bergensfirmaet GoStudy på sine nettsider. Kulturakademiet forteller om en varighet på 11 uker for sine utenlandsopphold, men studentene har eksamen etter at de kommer tilbake til Norge. Gateway College har en varighet på 14-15 uker for flere av sine studier. Active Education har utenlandsopphold på 14 uker. Men i Lånekassens forskrifter heter det at et studium må vare i minst fire måneder for å kvalifisere til støtte.

- Våre studenter begynner klasseromsundervisningen litt senere på høsten enn andre studenter, og har mer intensiv undervisning. Men selve utdanningen starter i god tid før utenlandsoppholdet, sier daglig leder Alexander Opheim i GoStudy.

Full gjennomgang 
Underdirektør Solbjørg Sørensen i Lånekassen vil ikke fastslå at dette er greit. Hun sier at de forholder seg til de norske høyskolene og det de rapporterer inn når de avgjør hvilke studier som er støtteberettiget.

- De har opplyst at dette er fulltidsstudier over ett semester. Vi er ikke kjent med at opplegg er godkjent med kortere varighet enn fire måneder, sier hun.

Hun presiserer at det er den samlede varigheten av utdanningen som må være fire måneder, og at kravet til varighet kan være oppfylt selv om utenlandsoppholdet er kortere enn fire måneder. Kravet på fire måneder gjelder fra undervisningsopplegget starter til eksamen er avsluttet. Lånekassen har på bakgrunn av opplysningene fra Aftenposten bestemt seg for å foreta en full gjennomgang av denne typen utenlandsstudier.

- Vi har mulighet for å gjøre en ny vurdering dersom det viser seg at et kurs ikke oppfyller vilkårene for støtte. Det vil i så fall ikke ha konsekvenser for de studentene som allerede er inne i opplegg som er godkjent i dag.

Klasserom på nett 
Høyskolelektor Stig Ivan Nygård, som er koordinator for idrettsstudiene i utlandet ved Høyskolen i Nesna, mener de oppfyller kravene fordi de sender ut pensum og informasjonsskriv i god tid før avreise til Bali. I tillegg får studentene tilgang til skolens klasserom på nett. Han mener perioden før avreise skal brukes til egenstudier og forberedelser.

- Jeg synes absolutt vi er innenfor retningslinjene. Men hvis Lånekassen er uenig, vil vi selvfølgelig rette oss etter det, sier han.

- Hva synes du om at deres samarbeidspartner reklamerer med 12 uker?

- Det er informasjon om lengden på utenlandsoppholdet, ikke lengden på studiet.

Kulturakademiet har Høgskolen i Vestfold som samarbeidspartner. Viserektor ved høyskolen Anne Fængsrud mener også de forholder seg til Lånekassens krav.

- Det er viktig for oss at alle studier har den arbeidsmengden og den kvaliteten de skal ha. Dette er en marginal del av vårt tilbud. Ut fra det du sier, kan det høres ut som vi må evaluere disse studiene.

Valfarter til utlandet
Rundt 3000 studenter kommer dette skoleåret til å begynne på et norsk høyskolestudium på Bali og andre eksotiske destinasjoner. Organisering og innkvartering sørger private firmaer som Gateway College og GoStudy for. De omsatte for 147 millioner kroner i 2010. «Et koblingssalg som ikke klinger bra i mine ører», mener rektor ved Universitetet i Oslo.

Reklamer