Det er så mange ting du kan studere i utlandet at mange sliter med å velge. Det er vanskelig å få oversikt over alt du kan studere i utlandet. Utenlandsstudier er berikende og vil være et minne for livet og en opplevelse du aldri vil glemme, men hva skal du studere? Det er veldig vanskelig å finne et studie du opplever som perfekt på forhånd før du har studert noe som helst. Mange studier oppleves annerledes når du studerer enn når du sitter å blar i brosjyrene hjemme. Studiemulighetene i utlandet er variert og flott – alt er lagt til rette for at du skal få et rikt og minnefullt år i utlandet under dine studier.

Her er noen eksempler på ting du kan studere i utlandet, om du skulle trenge litt inspirasjon!

Historisk – filosofiske fag i utlandet

Selv verdenskartet ser annerledes ut i utlandet; i New Zealand er New Zealand på midten og Norge kan du se både til høyre og venstre på kartet! Nye perspektiver hvor Norge ikke er i sentrum er viktig når du leser historisk-filosofiske fag. Når man studerer historiske og filosofiske fag i Norge får man det gjerne presentert fra et norsk perspektiv. Historie, tanker og religion får ulike vinklinger ut i fra hvor i verden du lærer det. I Norge lærer vi mye om Kristendom, og i det siste mye om Islam, mens andre religioner er i fokus andre steder i verden.

Perspektiver er viktig! Utvid din horisont, og studer historisk-filosofiske fag i utlandet:

 • Arkeologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Litteratur
 • Religion

Samfunnsfag – I utlandet

Studer det som interesserer deg på et sted som interesserer deg. Mulighetene for ulike samfunnsfag er enorme når du har hele verden å velge i. Hva med Asiastudier i Asia? Eller politikk og internasjonale relasjoner i USA? Studier i utlandet er den beste måten å erfare andre kulturer eller skaffe seg nye perspektiver på. Dette er svært sentralt i de samfunnsfaglige utdannelsene. Nedenfor finner du en liste over fag som havner i den samfunnsvitenskaplige kategorien.

Ulike samfunnsfaglige utdannelser:

 • Antropologi
 • Asia studier
 • Geografi
 • Kriminologi
 • Politikk & internasjonale relasjoner
 • Psykologi
 • Samfunnsøkonomi
 • Social work
 • Sosiologi
 • Utviklingsstudier

Business – I utlandet

Business er et fag det kan lønne seg å studere i utlandet. Verden blir stadig mer global, og et internasjonalt businessnettverk blir dermed viktigere.Business kan relateres til mange fag, eksempelvis finans, shipping, økonomi, ledelse og HR. Felles for alle er at det dreier seg om handel og produksjon av varer og tjenester til forbrukere. Kilroy samarbeider med en rekke universiteter i utlandet som tilbyr utdanninger innen business og businessfag. Et veldig flott land å studere business og økonomi i, er Australia. Australia er veldig populært blant nordmenn også. Du kan studere masse ulike business utdannelser der!

Ulike businessutdannelser:

 • Finans
 • Shipping
 • Human resource management
 • International business
 • Økonomi og administrasjon
 • Ledelse
 • Logistikk
 • Samfunnsøkonomi
 • Markedsføring
 • MBA
 • Reiseliv
 • Regnskap
Reklamer