Alle fortjener en studietid som lever opp til forventnigene.Bjørknes Høyskole garanterer å gjøre sitt for at du velger en utdanning som du blir fornøyd med. Her er du mer enn et studentnummer, meningene dine er viktige. Studiene som tilbys spenner seg fra helsefag til humaniora og internasjonale studier.

Bjørknes Høyskole har også nye studier på gang – ta kontakt med de for en uformell samtale eller ytterligere informasjon om det du brenner for å studere!

Kombinerer studiene med et utenlandsopphold

De fleste programmene kombinerer studier i Norge med utlandet, noe som verdsettes av din fremtidige arbeidsgiver. 

Bjørknes Høyskole – Utenlandsstudier

Trenger du råd om studier i utlandet? Bjørknes Høyskole – Utland samarbeider med over 20 universiteter i 10 land, og hjelper reiselystne  studenter med å gjøre rett valg! Her får du gratis rådgivning enten per telefon eller personlig i våre lokaler på Lovisenberg i Oslo. Videre hjelper vi deg med søknadsprosessen og følger deg gjennom søknadsprosessen og frem til avreise. Alle skolens samarbeidsuniversiteter er godkjente for støtte hos Lånekassen.

Profesjonell rådgivning

Med profesjonell kompetanse blir veien til utdanning i utlandet både raskere og lettere. Ikke alle universitet er best på alle fagretninger. Bjørknes Høyskole kan fortelle deg hvilke universitet som er gode på akkurat den fagretningen du er interessert i. Vi kan hjelpe med å vise deg muligheter du kanskje ikke er kjent med fra før.

I tillegg til faglig rådgivning hjelper Bjørknes Høyskole – også til med de praktiske detaljene. Du får all relevant informasjon rundt visumregler, forsikring, betaling av depositum, samt hvordan du søker lån i Lånekassen osv. Vi holder også avreisetreff. Det er mange ting man må huske på når man flytter til utlandet, og Bjørknes sørger for at slike detaljer ikke skaper hinder for deg på veien.

Oppfølgning hele veien

Etter å ha fyllt ut søknadspapirer til de skolene du ønsker å søke til, sender du disse direkte til Bjørknes Høyskole. Vi sjekker at dine papirer er korrekt utfylt og at alt som skal legges ved er på plass. På denne måten unngår du risikoen ved at søknaden ikke er komplett og dermed ikke blir behandlet ved det aktuelle universitetet. Bjørknes Høyskole har jevnlig kontakt med universitetene, og følger opp din søknad til du har fått svar. Behandlingstiden er på mellom 4 og 8 uker.

Studiesteder

Bjørknes Høyskole – Utland samarbeider med over 20 universiteter i følgende land:

Australia Sør-Afrika
New Zealand Slovakia
England Tsjekkia
Skottland Ungarn
Wales

USA

Reklamer